Meting met behulp van Quantum-resonantie (bioresonantie)

 

In de natuurkunde betekent quantum het allerkleinste deeltje, kleiner dan een molecuul en een atoom. Een foton, waaruit licht en elektromagnetische velden bestaan, is een voorbeeld van zo'n ondeelbaar klein quantumdeeltje. Elektromagnetische velden kunnen energie en informatie overdragen. Het menselijk lichaam heeft ook een elektromagnetisch veld, zoals getoond wordt op onderstaande afbeelding.

 

 

 

Net als bij een thermometer en weegschaal geeft quantum-biofeedback de communicatie tussen jou en je lichaam weer. In een razend snel tempo geeft deze technologie de energetische informatie van je lichaam door aan het quantum-biofeedback systeem en vertaalt deze informatie om de gezondheidsstatus van het lichaam inzichtelijk te maken.

 

 

 

Met behulp van de meetresultaten van het quantum-resonantieapparaat kan de gezondheidstoestand in kaart worden gebracht en voedings- en suppletieadviezen worden opgesteld. In de regel wordt er na 6 weken een tweede meting gedaan, om te kijken of de therapie aanslaat en er veranderingen zijn opgetreden.

 

N.B.: De informatie van deze metingen geeft GEEN DIAGNOSE weer. Bovendien ben ik geen arts en daarom ben ik dan ook niet bevoegd een diagnose te stellen. Indien daar aanleiding toe is, zal ik u voor nader onderzoek verwijzen naar uw huisarts.