*Vanwege de drukte met afspraken voor honden is er besloten om momenteel de meting voor de mens tijdelijk even stop te zetten, mogelijk in 2024 is er wel weer een mogelijkheid* 

 

Wat is Quantum-resonantie

 

“Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Quantum resonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger”.

 

Dat is vergelijkbaar met hoe  een stemvork pas gaat trillen als er met de juiste toonhoogte 'tegenaan' wordt gezongen of gespeeld.

 

Wat is Quantum resonantie?

De mens en dier  is één elektromagnetisch veld. Alle onderdelen van het menselijk en dierlijk  lichaam zijn opgebouwde uit vele ontelbare lichaamscellen. Deze lichaamscellen zijn weer opgebouwd uit complexe verbindingen die weer zijn gemaakt van moleculen. Elk molecuul heeft zijn eigen atomen en elk atoom heeft een eigen elektromagnetisch veldje. Dit 'magneetje' wordt in stand gehouden door de positief geladen protonen in de kern en de daaromheen draaiende negatief geladen elektronen.

 

Zuurstof, water, hormonen, vitaminen, vetten, eiwitten etc. hebben door hun samenstelling een eigen chemische identiteit. Maar zij hebben ook een uniek elektromagnetische lading opgebouwd door de combinatie van de samengestelde atomen tot moleculen. De optelsom van  de elektrische lading van elk atoom in een molecuul geeft aan die molecuul zijn eigen trilling.

 

Een reactie tussen een hormoon en de cel waar hij wezen moet wordt bepaald door het feit dat zij beide een op elkaar passende trilling hebben. Als een van beide trilling verzwakt is zal de reactie gedeeltelijk plaatsvinden. Hieruit volgt dat ondanks dat de laboratoriumwaarden van het bloed 'normaal' zijn  een patiënt dus wel degelijk  klachten kan hebben die passen bij een tekort van de bepaalde waarde van het bloed.

 

 Elektromagnetische trilling heeft drie belangrijke eigenschappen. Energie-overdracht (zoals bijvoorbeeld zonlicht), frequentie zoals geluidsgolven in Herz (Hz) en informatiedracht.

 

Elke atoom en molecuul heeft door zijn samenstelling een uniek patroon van  elektromagnetische trilling. Wetenschappelijk onderzoek maakt gebruik van deze eigenschap. Bijvoorbeeld  bij  forensisch onderzoek. Met behulp van spectrumanalyse kan in de forensische wetenschap worden bepaald met welke onbekende stof men van doen heeft, doordat die stof zijn eigen unieke patroon heeft als deze geanalyseerd word. Lees voor meer informatie over elektromagnetisme op deze website.

 

Quantum resonantie maakt gebruik van deze elektromagnetische trillingen. Lichaamscellen reageren op elektromagnetische signalen. Door de juiste signalen via speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur over te brengen op de lichaamscellen verbetert de communicatie die cellen en organen onderling hebben.

 

De achterliggende gedachte is dat wanneer de verstoorde cel communicatie wordt hersteld, dat daarna door het zelf herstellend vermogen van het lichaam de oorzaken van aandoeningen worden tegengegaan.

 

Bij Quantum resonantie bestaat het proces uit het meten en toedienen van zwakke elektromagnetische impulsen met een specifieke frequentie. Deze  methode is dus een toepassing van de fysica.

 

Quantum resonantie is een patiëntvriendelijke therapie, die pijnloos is. Er is nu ongeveer 35 jaar behandelervaring met deze vorm van therapie en sinds de quantum resonantietherapie wordt toegepast is geen enkele schadelijke bijwerking geconstateerd.

 

Wat betekent ' quantum resonantie'?

Quantum resonantie gaat  over het in een bepaalde frequentie meetrillen van levende systemen. Om een beeld te vormen is het te vergelijken met een stemvork.  Deze gaat pas meetrillen als hij in resonantie is met exact de juiste noot van de zanger. Ook als je een specifieke radiozender wilt beluisteren ga je opzoek naar de juiste frequentie waarop deze wordt uitgezonden.

 

 

Als het vat overloopt

Wij leven in grote welvaart. We maken gebruik van veel technische apparatuur en ongelooflijk snelle transport- en communicatiemiddelen. Kant en klare voedingsmiddelen maken ons leven gemakkelijker.  Helaas heeft deze welvaart ook keerzijdes! Ons voedsel, ons huis en ons milieu zijn doordrongen van ontelbare chemische stoffen, waarvoor we uiteindelijk een hoge prijs betalen. Vervuiling van ons interne milieu is de oorzaak van veel ziekten en ongemakken.

 

In onze huidige tijd worden we steeds meer blootgesteld aan belastende invloeden. Zo zijn er chemische toevoegingen aan onze levensmiddelen en frisdranken. Denk ook aan mobiele telefoons, zendmasten en draadloze netwerken.

 

Ook komen ontelbare chemische substanties via bouwmaterialen en de land/ en tuinbouw in ons milieu terecht.  Dan is hierbij nog niet meegenomen de chemische ingrediënten van medicijnen uit de mens- en diergeneeskunde. Sommige stoffen bereiken inmiddels het grond/ en drinkwater.

 

Vroeger of later is er die druppel die de emmer doet overlopen. Dit uit zich in de vorm van aandoeningen variërend van vage klachten of depressiviteit tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke problemen.

 

Interessant is dat bij mensen met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken worden vastgesteld.

 

Zelfgenezend vermogen

Het lichaam heeft een groot zelf genezend vermogen. Het bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is  lichaamsvreemde stoffen te verwijderen.  Het lichaam streeft altijd naar het juiste evenwicht van de organen en systemen.

 

Wanneer er echter sprake is van een langdurige hoge belasting kan het zijn dat het regulatiesysteem tekort schiet of zelfs het zelf genezend vermogen geheel blokkeert.  Hoge belasting door lichaamsvreemde stoffen kan resulteren in een situatie waarin het lichaam niet meer in staat is deze te verwerken.

 

Materie bestaat uit energie en straalt deze uit.

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen.  Weefsels en organen bestaan  uit cellen, welke weer uit atomen bestaan. Deze atomen bestaan weer uit subatomaire deeltjes  die zich gedragen als energie. De subatomaire deeltjes voegen energie aan elkaar toe of ontnemen elkaar energie (aantrekken of afstoten ). Als gevolg van deze beweging ontstaan trillingen. Deze trillingen hebben een elektromagnetische lading, frequentiepatroon genoemd. Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het menselijk lichaam, maar in het gehele universum, dus ook in allerlei stoffen in onze omgeving. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen.

 

Verdichte energie is een vaste massa, materie. Materie en energie kunnen uitwisselen. Materie kan energie uitstralen, maar ook absorberen.

Iedere substantie straalt energie uit. Dat geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen enz. Elke stof heeft zo zijn eigen, karakteristieke frequenties. Bij forensisch onderzoek kan men iedere aanwezige stof identificeren met behulp van de specifieke frequentie.

 

Cellen communiceren met elkaar

Wij leven in een tijdperk van communicatie en informatie. Het is belangrijk om ons er  ook van bewust te zijn dat ons lichaam alleen kan functioneren als er tussen de cellen onderling communicatie plaatsvindt.

 

 

Deze informatie uitwisseling tussen de cellen vindt plaats doormiddel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren.

 

Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd.

 

Verstoorde cel communicatie veroorzaakt uiteindelijk ziekte. Zodra de normale communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijn, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz.

 

De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek is.

 

De mens bestaat voor 65-70% uit water. Deze lichaamsvloeistof dient niet alleen als transportmiddel voor voedingsstoffen, maar ook als depot voor afvalstoffen die uitgescheiden moeten worden, via de lever, nieren en darmen.  Hier schiet Quantum resonantie ons te hulp, omdat deze organen positief gestimuleerd moeten worden.

 

Hoe werkt Quantum resonantietherapie?

Quantum resonantie maakt onder andere gebruik van de elektromagnetische trillingen van de patiënt zelf. De zwakke elektromagnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektromagnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van elektrodes worden opgevangen, via een kabel met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegen gekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, via een draadspoel in de rugleuning van de behandelstoel.

 

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonisch wordt beschouwd als gezondheid bevorderend, disharmonisch als schadelijk. De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

 

Bij de behandeling met het quantum resonantie  apparaat worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegenkoppelen. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden.

 

 

 

Met het Quantum resonantie-systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en tegelijk wordt hun invloed op het lichaam vastgesteld. Zo kan in veel gevallen worden uitgezocht welke belastingen aanwezig zijn en welke belastingen de grootste storende factor zijn.  Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elektrosmog, medicamenten, kleur- en smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).

 

Belastende frequentiepatronen worden op deze manier  gereduceerd en kunnen onderliggende oorzaken van ziekten door het regulatiesysteem van het lichaam geëlimineerd worden.

 

Op geslagen belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen. Het zelf genezend vermogen wordt weer hersteld.

 

Verloop van de Quantum resonantie therapie

Met een specifieke pijnloze test kan worden uitgezocht of er een therapie of intolerantie bestaat voor specifieke voedingsstoffen, of dat bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben.

 

Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

 

Na het onderzoek wordt een individueel behandelplan op gesteld en met u overlegd welke ondersteunende maatregelen genomen kunnen worden om de genezing te bespoedigen.

 

 

Het doel van de therapie is om de ziekmakende invloeden te remmen en de zelf genezende kracht van het lichaam de kans te geven op herstel.

 

Het is belangrijk om te weten dat als er door ziekte onherstelbare schade aan de weefsels is op getreden dat dit met Quantum resonantie helaas niet te herstellen is. Ook schade aan het erfelijk materiaal is met Quantum resonantie niet te behandelen. Als er geen communicatie is, is er geen informatie om mee te werken. Quantum resonantie is niet geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische ziektebeelden. Wel kan met Quantum resonantie de algehele lichamelijke gezondheidstoestand worden ondersteund en verbeterd.

 

 

 

 

 

 

 

Net als bij een thermometer en weegschaal geeft quantum resonantie de communicatie tussen jou en je lichaam weer. In een razend snel tempo geeft deze technologie de energetische informatie van je lichaam door aan het Quantum resonantie systeem en vertaalt deze informatie om de gezondheidsstatus van het lichaam inzichtelijk te maken.

 

 

 

Met behulp van de meetresultaten van het quantum-resonantieapparaat kan de gezondheidstoestand in kaart worden gebracht en voedings- en suppletieadviezen worden opgesteld. In de regel wordt er na 6 weken een tweede meting gedaan, om te kijken of de therapie aanslaat en er veranderingen zijn opgetreden.

 

N.B.: De informatie van deze metingen geeft GEEN DIAGNOSE weer. Bovendien ben ik geen arts en daarom ben ik dan ook niet bevoegd een diagnose te stellen. Indien daar aanleiding toe is, zal ik u voor nader onderzoek verwijzen naar uw huisarts.